DITT PERSONLIGA BOLLPLANK UNDER VÄXTODLINGSÅRET

Med en personlig coach till ditt jordbruk hjälper vi dig med helheten. Dra större nytta av all din data och bli en effektivare beslutsfattare. Vi anpassar upplägget efter dina behov och önskemål!

PLANERA

Förbered för insatser under nästa växtodlingssäsong! Detta innebär t.ex. att komma igång, skapa nytt år, strukturera grödor och insatsvaror, justera skifteskartor m.m.

UTFÖRA

Se till så att allt flyter på smidigt under säsongen! Vi blir ditt bollplank under årets växtodlingssäsong när det gäller dokumentation kring löpande insatser – t.ex. fältarbeten, maskinkostnader, tilldelningsfiler för gödsel/kalk eller taggning av fältarbeten med LogMaster.

FÖLJA UPP

Sammanställ året som gått! Det kan handla om att importera skördedata, följa upp produktionskostnader eller kostnader för fältarbeten, maskiner eller grödor. Vad vill du veta om din produktion?

Ett 2-timmarspass med DigitalCoach över fjärrstyrning =  1 950:- exkl. moms.
Coachningen är helt individuellt anpassad.

”Det är väldigt positivt att få en personlig kontakt som hjälper oss att ytterligare förbättra våra digitala verktyg och se möjligheterna för styrning av gården.”

Läs mer om hur Alexander och hans kollegor arbetar med en DigitalCoach från Dataväxt här. Alexander Håkansson,

Västergård

SKICKA IN DITT INTRESSE

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan så tar vi kontakt med dig och pratar om hur en DigitalCoach från oss kan hjälpa dig i just din verksamhet.