UTNYTTJA DIN INOMFÄLTSVARIATION

ATT OPTIMERA DINA INSATSER HAR ALDRIG VARIT ENKLARE

TA VARA PÅ DIN VARIATION INOM FÄLTET!

I dag handlar det om att göra det bästa utav varje hektar vi odlar, optimera skörden och samtidigt göra så liten miljöpåverkan som möjligt. Att vi har variationer på fältet vet vi i dag, är du nyfiken på hur dina fält varierar kan du kostnadsfritt kolla in CropSAT.se och se hur just dina fält ser ut.

Yara N-Sensor är den marknadsledande kvävesensorn och det är tack vare sin kunskap om kväveupptag och optimering. Det har utförts över 186 försök och flertalet av dem i Sverige. Yara har i över 10 år arbetat med sensorteknik och att hitta den optimala givan. Här följer några av de fördelar du får med en egen Yara N-Sensor.

SKÖRDEÖKNING

Det har gjorts över 186 försök där resultaten visar på en stor skördeökning

MINSKAD LIGGSÄD

Det har gjorts över 186 försök där resultaten visar på en stor skördeökning

INSATSERNA

Försöken visar att endast 20% av fältet får ”rätt” giva idag, resterande får antingen för mycket(risk för liggsäd) eller för lite (potential till högre skörd)

MILJÖN

Att inte laka ut eller övergödsla är en självklart för ett hållbart lantbruk.

INTRESSERAD AV HUR YARA N-SENSOR KAN PÅVERKA RESULTATET PÅ DIN GÅRD?

”HEJ! JAG OCH MINA KOLLEGOR BERÄTTAR GÄRNA MER – FYLL I FORMULÄRET SÅ HÖR VI AV OSS”

MATTIAS ANDERSSON

Produktspecialist Yara N-Sensor